Hsiao Hsun Anthologie AutorInnen

Hsiao Hsun - Eine Anthologie zur Kindespietät

Herausgeber: CHU Wen-huei und Rolf Bächi Autor : ANG Chor Chew & Co. Sprach : Deutsch ISBN : 978-3-906815-16-9 Erscheinungsdatum : September 2018 Seiten: 200, A5-Format Buchart : Anthologie Preis : 32.50 CHF / 29.50 Euro Buchvorschau  Schweizer Familie Interview      

32.50 CHF

Buchvorschau                Schweizer Familie Interview

Ang Chor Chew

ANG Chor Chew /HONG Zuqiu

洪祖秋

Bai Xuchu

BAI Xuchu

白旭初

Zeng Pei

CHANG Yok Ying /Zengpei

曾玉英 / 曾沛

Chen Biyun

CHEN Biyün /Cloudia CHEN

陈碧云

Chiu Yenming

CHIU Yen-ming

丘彥明

Chu Wen Huei

CHU Wen-huei

朱文輝

Jiang An

JIANG Ming /Jiangan

江明 / 江岸

Li Yonghua

Li Yonghua /Laomu

李永华 /老木

Duola Lim

LIM Guat See ∕ Duola

林月丝 ∕ 朵拉 

Ling Dingnian

LING Dingnian

凌鼎年 

Ma Xinting

MA Xinting

马新亭 

Jenny Li

MU Zijing

穆紫荆 

Ni Na

NI-Schüler Na / Ninan

倪娜 /呢喃

Tee Sachuan

TEE Sa Chuan / Wenzhen

郑世忠 / 文征

Wong Menwon

Dr. WONG Men Voon

黄孟文博士

Wong Ren

WONG Ren

黄仁元

Xia Qingqing

XIA Qingqing

夏青青

Xia Xueqing

XIA Xueqin

夏雪勤

Xie You

XIE You /Xie Shengyou

谢盛友

Xie Zhiqiang

XIE Zhiqiang

谢志强

Yang ChungDe

YANG Chongde

杨崇德

Young Tu

YANG Tu

楊渡

Yen Min Ru

YEN-Fluri Minju

顏敏如

Albert Young

YOUNG Albert / Ching Feng

楊岡 / 青峰

Zhang Jishu

ZHANG Jishu

张记书

Zhang Ke

ZHANG Ke

张可

Zhang Ke

ZHAO Zhihua

赵志华

Zong Lihua

ZONG Lihua

宗利华